Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu 2010

isbs

“Sürdürülebilir gelişme”, son yıllarda her disiplinin kalkınma kuramları, modelleri ve politikaları içinde vurgulanarak kullanılan bir kavramdır. Özellikle her ülke ekonomik gelişimini “sürdürülebilir” ilkeler temeline oturtmaya çalışmaktadır. “Sürdürülebilirlik” toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan anahtar bir kavramdır. Bu kapsamda, ekosistem dengeleri bozulmadan çevre kalitesinin iyileştirilmesi sürdürülebilir yapı tasarımının temel hedefidir.

Çevre doğal, ekonomik ve insani değerlerle birlikte, canlı ve cansız varlıkların her çeşit eylem ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki etkenlerin bütünüdür. Yapı da çevrenin bir bileşenidir ve yaşam süreci içinde yerel veya küresel ölçekte çevre ile ilişkilerini sürdürür. Bu bağlamda, çevre bilinçli sürdürülebilir bir yapı, ekosistem dengelerini bozmadan canlı ve cansız varlıkların birarada var olmasını sağlamalı, insan sağlığını güven altına almalı ve kaynakları ekonomik kullanmalıdır.

Sürdürülebilir yapı tasarımının hedefi, kullanıcılara nitel, nicel, fiziksel ve psikolojik göstergeler bazında uygun ortamlar sunmaktır. Sürdürülebilir yapı ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik boyutlarıyla tanımlanabilir. Bu bağlamda, ekolojik sürdürülebilirlik kaynakların ve ekosistemin korunumuna, ekonomik sürdürülebilirlik kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve kullanım bedellerinin düşük olmasına, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise insan sağlığı ve konforunun sağlanmasına ve sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilişkin kurguları düzenler. Bu kurguların irdeleneceği sempozyumda “sürdürülebilir yapılar ve çevre”, “sürdürülebilir planlama”, “enerji ve çevre”, “çevre kirliliği kontrolü ve denetimi” ve “çevre politikaları ve uygulamaları” alanlarında geleceğe yönelik öngörülerin ortaya konması, tartışılması, çözümler üretilmesi ve yeni açılımlar sağlanması hedeflenmektedir.

untitled-11

Sempozyum Konuları

1 – Sürdürülebilir Yapılar ve Çevre
Sürdürülebilirlik – Yapı İlişkisi
Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri
Sürdürülebilir Yapıların Yapım ve Yönetimi
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları

2 – Sürdürülebilir Planlama
Sürdürülebilirlik – Kentsel/Kırsal Planlama İlişkisi
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Kentsel Alanların Rehabilitasyonu
Kentsel Dönüşüm
Kültürel/Tarihi Miras ve Çevre
Peyzaj Planlaması

3 – Enerji ve Çevre
Enerji Etkin Yapı Tasarımı ve Üretimi
Mikroklima Denetimi
Yapı Performansı Değerlendirmesi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yaşam Döngüsü Değerlendirme
Çevresel Ürün Bildirgeleri
Simülasyon Programları

4 – Çevre Kirliliği Kontrolü ve Denetimi
Küresel İklim Değişikliği
Hava/Su/Toprak Kirliliği
Ekolojik Zehirlenme
Kaynakların Korunumu
Biyolojik Çeşitlilik
Atık Yönetimi

5 – Çevre Politikaları ve Uygulamaları
Çevre Bilimleri ve Teknolojileri
Çevre Bilinci ve Bilgi Sistemleri
Çevre ve İnsan Sağlığı
Yasa, Yönetmelik, Strateji, Prensip ve Standartlar
Çevre Ekonomisi/Eğitimi/Yönetimi/Hukuku
Yerel Yönetimler ve Çevre
Uluslararası İlişkilerde Çevre Boyutu

  • Sempozyum Dili: Sempozyumun resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiriler her iki dilde de kabul edilecektir.
  • Sempozyum Ücreti: Sempozyum ücretlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu ücrete öğlen yemeği, gala yemeği, sempozyum kitabı ve CDsi, sempozyum çantası, yaka kartı, katılım belgesi ve gezi programı dahildir.
  • Katılım Belgesi:
    Sempozyuma gelerek kaydını yaptıran tüm katılımcılara katılım belgeleri kayıt masasında dağıtılacaktır.
  • Davet Mektubu: Kaydını online olarak tamamlayan ve bildirisi kabul edilen sempozyum katılımcılarına davet mektubu gönderilecektir.
  • Konaklama: Konaklama bilgileri daha sonra duyurulacaktır.

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 01 Ocak 2010
Kabul/Reddedilen Özetlerin İlan Edilme Tarihi: 15 Ocak 2010
Bildiri Tam Metin Son Gönderme Tarihi: 15 Şubat 2010
Kabul/Reddedilen Bildirilerin İlan Edilme Tarihi: 15 Mart 2010
Sempozyum Ücretini Son Ödeme Tarihi: 1 Nisan 2010

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *