Ricky Burdett ile Kente Dair


  • Urban Age konferansları ilk olarak nasıl ortaya çıktı? Urban Age’in problem olarak tanımladığı şeyler nelerdir ve tam olarak neye dikkat çekmek istiyor?

Urban Age daha güzel şehirler inşa etmek için gerekli araçları sağlıyor. Karar verici merciler genellikle kentsel gelişimi yönetmek ve kısa dönemden uzun döneme sürdürülebilir yatırımı garantilemek yetisinden yoksundurlar. London School of Economics ve Deutsche Bank’a bağlı Alfred Herrhausen Society işbirliğinde düzenlenen Urban Age programı, dünyanın dört bir yanından belediye başkanlarını bir araya getirerek bir dizi tartışma ortaya koydu. Buradaki temel hedef kent politikalarını bir araya getirerek mercilerin, mimarların, plancıların, ekonomistlerin ve aktivistlerin kentin fiziksel formu ile sosyal özellikleri arasındaki farkı anlamaları ve kent sakinlerinin ihtiyaçlarına doğru orantılı çözümler, projeler üretmeleri.

  • Urban Age’yi oluşturan farklı uzmanlıklardan bahseder misiniz?

Urban Age 2005 yılından bu yana Mumbai, Sao Paulo, Johannesburg, London, Maksika, New York, Berlin ve Şangay gibi farklı şehirlerde disiplinlerarası bir diyalog kurmuş durumda. Yazarlar, mimarlar, aktivistler ve belediye başkanları; sosyolojistler, iklim değişimi uzmanları, avukatlar, ekonomistler ve ulaşım uzmanlarıyla birlikte kent gelişimi üzerine tartışıyorlar. Kent liderleri, Urban Age konferanslarından daha kapsamlı topluluklar yaratmada kullanılabilecek fikirler ve stratejilerle baktığımızda, bu konferansların etkilerini ciddi anlamda görüyoruz.

  • Urban Age konferansları Kasım, 2009’da İstanbul’da düzenlenecek.İstanbul’un coğrafi konumu haricinde, diğer hangi özellikler bu kararınızda etkili oldu?

İstanbul’da endüstriyel faaliyet ve servis sektörü oldukça yoğun, fakat kent sakinlerinin çoğu kendi inşa ettikleri evlerde yaşıyor. Kentin tarihi ve doğal kaynaklarının nasıl korunduğunu, kirliliğin nasıl önlendiğini, merkez dışındaki gelişimin sürekliliğinin nasıl sağlandığını ve son yirmi yılda iki katına çıkmış bir nüfusla hayat kalitesinin nasıl korunduğunu kavramak, gerek İstanbul sakinleri gerekse diğer kent liderleri açısından oldukça önemli.

  • Düzenlenecek konferans ve etkinliklerin yanı sıra Deutsche Bank Urban Age Award İstanbul’dan bir projeye 100 bin dolarlık bir para ödülü verecek. Bu ödül verilirken değerlendirme kriterleri neler olacak, kazanan projede beklenen özellikler neler?

İlk Deutsche Bank Urban Age ödülü, 2007 yılında, Urban Age Hindistan konferansında Mumbai’ye verildi. Geçen sene ise, Urban Age Güney Amerika konferansının bir parçası olarak Sao Paulo’daki bir proje ödüllendirildi. Bu iki şehirde, kent sakinlerinin içinde yaşadıkları bölgeleri geliştirmek adına nekadar etkili olabileceğini gördük. Deutsche Bank Urban Age Ödülü kentlerdeki örnek projeleri belirlemek ve sivil toplum, devlet ve özel sektör arasındaki iş birliğinin daha iyi toplumların yaratımına nasıl ön ayak olabileceğini ortaya koymak amacı güdüyor. Bu sene İstanbul üzerine odaklanacağız, değerlendirme  kriterlerimiz her zaman için bu yöndeki amaçların hayata geçirilmesi adına gerekli esnekliğin sağlanması ön planda tutuluyor.

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *