FNSS MIL. DESIGN 2011 Askeri Kara Araçları Tasarım Yarışması

FNSS MIL. DESIGN 2011

ASKERİ KARA ARAÇLARI TASARIM YARIŞMASI

AMAÇ

Savunma sektöründe tasarımcı geliştirmeye yardımcı olmak, genç tasarımcıları profesyonel çevrelerle buluşturmak ve Türkiye’de özgün ürün geliştirme çalışmalarına destek olmak.

1. GENEL TASARIM GEREKSİNİMLERİ

Günümüzde ve önümüzdeki 30 sene içerisinde kullanılabilecek hafif (azami 10 ton) ve orta sınıf (azami 25 ton) ağırlık kapsamı içinde; insanlı bir Zırhlı Muharebe Aracı’nın tasarlanması.

Yüzme: Araç; nehir, göl veya bataklık alanları geçebilmeli

Hareket yeteneği: Araç; tropik araziler, çöller ve kayalık arazilerde hareket edebilmeli, dar sokaklarda ve meskun mahallerde manevra yapabilmeli.

Azami Uzunluk: 8m
Azami Genişlik: 3m
Azami Yükseksik: 2.5m

Silah Sistemleri:

Aşağıda belirtilen silah sistemlerinden biri tercih edilebilir.

• Makineli Tüfek Kupolası.
• Uzaktan Kumandalı Silah İstasyonları.
• Uzaktan Kumandalı Kuleler
• Tek Kişilik Kuleler
• Çift Kişilik Kuleler

2. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

2.1. Yenilikçilik: Tasarımın, yepyeni bir araç konsepti yaratması veya mevcut bir araca yeni bir yaklaşım getirmesi

2.2. Öngörülen ihtiyaca cevap verme: Tasarımın, kullanıcısının ihtiyaçlarına cevap verebilme potansiyeli

2.3. Gerçekleştirilebilirlik: Tasarımın, mevcut teknoloji ile gerçekleştirilebilirliği veya üretim için öngördüğü teknoloji ve olanaklarının gerçekçi olup olmadığı

2.4. Estetik katkı: Tasarımın görsel uyumu ve görsel etkisi

2.5. Geliştirme ve detaylandırma düzeyi: Projenin kullanım senaryosu ve teknik detayları ile ne derece derinlemesine kurgulandığı

2.6. Genel tasarım gereksinimlerine uygunluk: Bu yarışma için tanımlanan gereksinimlere uygunluk.

3. YARIŞMA TAKVİMİ

3.1. Duyuru (25 Eylül 2010)

Yarışma duyurusu ve katılım koşulları www.fnss.com.tr ve www.etmk.org.tr internet sitelerinden ilan edilecektir.

3.2. Ön Kayıt ve Başvuru (04 Ekim 2010)

Yarışmacılar, ön kayıtlarını “www.fnss.com.tr” internet sitesinden 04 Ekim 2010 tarihinden itibaren yapabileceklerdir. Tasarımlarla beraber gönderilmesi gereken katılım formları ise www.fnss.com.tr ve www.etmk.org.tr internet sitesinden indirebilir.

3.3. Soru Cevap Tarihi (04 Ekim – 30 Kasım 2010)

Tasarımcılar sorularını 30 Kasım 2010 tarihine kadar “mil.design2011@fnss.com.tr” internet adresine gönderebileceklerdir.

3.4. Cevapların İlanı (15 Aralık 2010 tarihine kadar devam edecektir)

Sorular en kısa sürede cevaplanacaktır. Soruların cevaplanma süresi 15 Aralık 2010 tarihinde sona erecek ve “www.fnss.com.tr” internet sitesi “MIL. DESIGN 2011” sayfasından güncel olarak yayınlanacaktır.

3.5. Tasarımların Teslimi (03 Ocak – 21 Ocak 2011)

Yarışmacılar, katılım koşullarına uygun olarak hazırladıkları tasarımlarını, katılım formunun imzalı nüshasıyla beraber, 03 Ocak 2011 – 21 Ocak 2011 tarihleri arasında, aşağıdaki adrese ulaşacak şekilde, posta ile göndermelidir.

FNSS ASKERİ KARA ARAÇLARI TASARIM YARIŞMASI

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş
PK.37 Gölbaşı 06830, ANKARA
T: 312 4974300
F: 312 4974301-02

3.6. Yarışma Sonuçlarının İlanı (14 Mart 2011)

Dereceye giren tasarımlar ve tasarımcılar, 14 Mart 2011 tarihinde “www.fnss.com.tr” İnternet adresinden duyurulacaktır.

3.7. Ödül Töreni (19 Mart 2011)

Dereceye giren tasarımlar ve tasarımcılara ödülleri, 19 Mart 2011 Cumartesi günü düzenlenecek sergi ve ödül töreninde verilecektir. Ödül töreninin yer ve saati daha sonra “www.fnss.com.tr” İnternet adresinde yayınlanacaktır.

4. KATEGORİLER

4.1. Profesyonel Kategori

Bu kategoride; tüm katılımcıların T.C. vatandaşı ve üniversite mezunu olması veya ETMK üyesi olması şartı aranmaktadır.

4.2. Öğrenci Kategorisi

Bu kategoride; Sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde okuyan üniversite öğrencileri yarışmaya katılabilecektir (bu kategoride T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır).

5. ÖDÜLLER

Dereceye giren tasarımcılara aşağıda belirtilen ödüllerle birlikte plaket verilecektir. Dereceye giren tüm projeler FNSS’nin 2011 yılında katılacağı ulusal ve uluslararası fuarlarda eser sahibinin ismiyle sergilenecek, ilk üçe giren eserler ise ulusal ve uluslar arası dergilerin yarışmayla ilgili makalelerinde yayınlanacaktır. Seçici kurul, birden fazla projeye mansiyon verebilir.

PROFESYONEL

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 10,000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ : 6,000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ : 4,000 TL
MANSİYON : 1,000 TL

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 6,000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ : 4,000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ : 2,000 TL
MANSİYON : 500 TL

6. SEÇİCİ KURUL

Nail Kurt
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Genel Müdür ve CEO

Ekber Onuk
Yonca Onuk Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Jan Nahum
Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı

Marc Chassillan
NEXTER-GROUP

Ömer Anlağan
TÜBITAK Başk. Yrd.

Mine Hoşgün Soylu
Tasarımcı

Osman Dalaman
Tasarımcı

Taner ALTUNOK
Prof.Dr. Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Mehmet Asatekin
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

Koray Ulu
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Tekerlekli Araçlar Grup Şefi

Oykun Eren
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Silah İstasyonları Geliştirme, Lider Mühendis

Prof. Önder Küçükerman
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Bşk.

Eralp Noyan
Baş Tasarımcı Yonca Onuk A.Ş.

Gökhan Muharrem Akış
Baş Tasarımcı Kaan Onuk Projesi

7. DANIŞMA KURULU

Haluk Bulucu FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Pazarlama ve Strateji Direktörü

Can Adil Özelçi FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Mühendislik ve Üretim Direktörü

Semiha Yaşar FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Geliştirme Programları Direktörü

Ceyhun Süer FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Proje Satış Müdürü

Gülay Hasdoğan ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı

Berna Dalaman ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) Başkanı

8. KATILIM FORMATI

8.1. Online Başvuru: Yarışma katılımcıları 04 Ekim 2010 tarihinden itibaren www.fnss.com.tr adresinde yer alan yarışma başvuru formunu online olarak dolduracaklardır.

8.2. Başvuru Formu: Online başvuru formu gönderildikten sonra www.fnss.com.tr web sitesinde;

MIL. DESIGN 2011” başlığı altında yer alan başvuru formu, katılımcı tarafından yazdırılmalı, imzalanmalı ve daha sonra (şartname de belirtildiği şekilde) projelerin ekinde gönderilmelidir.

8.3. 2 Boyutlu Sunum: En fazla 4, en az 2 adet, A2 (594×420 mm) ölçülerinde, kalınlığı 5mm.’yi aşmayan fotoblok sırtlıkla desteklenen sunum paftası hazırlanmalıdır. Çizimler kağıdı yatay olarak kullanarak bilgisayarla veya elle hazırlanmalı projenin konseptini aracın tasarım özelliklerini çeşitli açılardan göstererek anlatmalıdır. Paftaların sol üst kısmına yarışmanın adı, sağ üst kısmına ise rumuz yazılmalıdır.

8.4. CD Formatında Sunum: Online başvuru formu doldurulduktan sonra, içinde proje çizimleri ile Türkçe ve İngilizce proje raporlarını içeren CD hazırlanmalıdır. CD’nin üzerine rumuz, yarışma kategorisi (öğrenci veya profesyonel) yazılmalıdır. Çizimler JPEG formatında, 300dpi ve 1600×1200 pixel resim boyutunda hazırlanmalı ve CD veya DVD ortamında teslim edilmelidir.

8.5. Proje Raporları: Projenin amacını, bu amacı nasıl gerçekleştirdiğini, yenilikçi özelliklerini, malzeme ve teknik özelliklerini Türkçe ve İngilizce olarak anlatan, 150 sözcüğü aşmayacak raporlardır. Raporda rumuz, yarışma kategorisi (öğrenci veya profesyonel) yazılmalıdır..

8.6. Kimlik Zarfı: Kimlik zarfı içine başvuru formu, proje raporları çıktıları, ve başvuru CDsi konulmalıdır.

8.7. Başvuru Paketi: Başvuru paketi, içine kimlik zarfı ve paftalar konulacaktır. Üzerine yerleştirilecek adres etiketinde yarışma teslim adresi, zarfın sol üst köşesinde rumuz ve başvuru kategorisi yazılacaktır.Başvuru zarfında başkaca bir yazı veya işaret bulunmayacaktır.

9. GENEL KATILIM KOŞULLARI VE KURALLAR

9.1. Yarışmacılar, yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabileceklerdir. Değerlendirmede sadece tasarımlar değerlendirmeye alınacağından, ekipler ve bireyler eşit olarak değerlendirilecektir. Ancak katılım formunda da belirtilerek, ekip halinde yapılan katılımlarda ödüller her bir ekip üyesine bölüştürülerek dağıtılacaktır. Öğrenci kategorisinde yarışmaya katılan ekip üyelerinden her birinin 4.2 maddesinde belirtilen koşulu sağlaması gerekir. Profesyonel kategorisinde yarışmaya katılan ekip üyelerinden en az birinin 4.1 maddesindeki koşulu sağlaması, bu koşulu sağlayamayan ekip üyelerinin ise 4.2 maddesindeki koşulu sağlamaları gerekir.

9.2. Yarışmaya katılan projelerin fikri hakları, proje sahibi tasarımcılara aittir. Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır. Projelerin kopyalanması durumunda FNSS sorumluluk kabul etmez.

9.3. FNSS yarışmaya katılarak finale kalan tüm tasarımları sergileme ve daha sonra da tasarımları ve yarışmaya ilişkin resim, fotograf, video kayıtlarını gerek kendi tesislerinde gerek internet sitelerinde gerekse diğer yayın organlarında dilediği şekilde kullanma hakkına sahiptir. FNSS bu yarışma ve tasarımlarla ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

9.4. FNSS, yarışmaya katılarak finale kalan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımları sergilenmek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli sergileyebilir.

9.5. FNSS yarışmaya katılarak finale kalan projelerden uygun bulduklarını satın alabilir. Bu nedenle FNSS’nin ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli bir ön alım hakkı olacaktır.

9.6. Dereceye giren projeler, yarışma sonunda yarışmacılara iade edilmez.

9.7. Tasarımcılar, dereceye giremeyen projelerini diledikleri taktirde 30 Nisan 2011 tarihine kadar FNSS’den teslim alabilirler. Bu tarihe kadar teslim alınmayan projelerden FNSS sorumlu olmaz.

9.8. Yarışmacılar birden fazla tasarımla yarışmaya katılabilir, Ancak her farklı tasarım için yeni bir katılım formu doldurmalıdır.

9.9. Yarışmacılar ve ziyaretçiler, yarışma ödül töreninin FNSS Gölbaşı tesislerinde düzenlenmesi halinde, FNSS tesisleri giriş-çıkış ve ziyaretçi kurallarına uymakla mükelleftirler.

9.10. Daha önce herhangi bir tasarım yarışmasında ödül almış çalışmalar bu yarışmaya katılamazlar.

9.11. Yarışmaya katılan proje ve tüm sunuş malzemeleri özgün olmalıdır. Eğer tasarımlar veya sunuş malzemeleri özgün değilse ve üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal ediyorsa, bundan FNSS sorumlu tutulamaz.

9.12. FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. çalışanları ve bunların birinci derece akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.

9.13. Seçici Kurul, Danışma Kurulu ve Yarışma Kurulu’nda görev alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.

9.14. Yarışma belgelerinin hiç bir yerinde sahibini tanıtan isim, yazı ya da işaret bulunamaz. Raporlar bilgisayar ortamında yazılır, proje sunuşlarında el yazısı bulunamaz.

9.15. Yarışmacılar tasarımlarıyla beraber, imzalı katılım formunu (Madde: 9.7 Başvuru Paketi) FNSS’ye göndererek yarışma koşullarını, şartname hükümlerini ve jüri kararlarını aynen kabul etmiş olurlar.

9.16. Bu şartnamedeki koşulları sağlayamayan katılımlar diskalifiye edilir. Ödül verilmişse ödülleri FNSS tarafından geri alınır.

Bu yarışma ETMK Ulusal Ürün Tasarım Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

1 Yorum Bulunuyor

  • 10 Ocak 2011 | Permalink |

    yarışmaya katıldım birinciliğe oynamayı hedefliyorum. çok özgün bir tasarım yaptım herkeze başarılar.

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *