Deniz Güner

Mimarlık Haberleri

Herkes İçin Tasarım: Moda ve Mimarlık Arakesitinde Disiplinlerarası Tasarım Arayışları

"Herkes İçin Tasarım" Yahşibey Tasarım çalışmaları kapsamında yapılacak "Moda & Mimarlık" çalıştayı, moda ve mimarlık arakesitinde beden ve mekân ilişkisinin sınırlarını keşfetmeyi ve deneysel bir tasarım süreci ile giyilebilir strüktürler yaratmayı hedefliyor. 15-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek bu çalıştaya katılım için sınırlı sayıda kontenjan bulunuyor. Deneysel tasarım sürecinin yaşandığı mekânın/yerin olanakları dâhilinde yerel ...

Herkes İçin Tasarım: Moda ve Mimarlık Arakesitinde Disiplinlerarası Tasarım Arayışları