Critical Visions

Röportajlar

KÜRESEL SORUNLARA MİMARİ BAKIŞ

Sidney'de 10-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Critical Visions (Eleştirel Öngörüler) Konferansı, küresel sorunlara çözüm üretme yöntemlerinin tartışıldığı bir forum şeklinde seyretmiş ... Konferansın başlığı Critical Visions (Eleştirel Öngörüler). Konferansı tanımlamak için bu iki terimi kullanmanızın ardında neler yatıyor? Richard Francis-Jones: Mimarlık doğası gereği öngörülüdür, bir gelecek olasılığının yansıtılmasıdır. Tarih boyunca mimarlar, sanatçılar ...

KÜRESEL SORUNLARA MİMARİ BAKIŞ