City Hall

Mimarlık Haberleri

Mekanar Mimarlik Gezisi: Londra Son Kayit 15 Nisan

İngiliz tarihçi Eric Hobsbawnm bugün bildiğimiz modern dünyanın kavramlarının ilk olarak İngiltere’de ortaya çıktığını söyler; toplu konut, kent planlaması, işçi sınıfı, burjuvazi, sermaye gibi... İnsanlık tarihinin en büyük dönüşümü olan Sanayi Devrimi kısa bir dönem için bir tek ülkenin, Büyük Britanya’nın tarihi ile çakışmıştır. Bundan dolayı Londra dünyanın en erken modernleşen ...

Mekanar Mimarlik Gezisi: Londra Son Kayit 15 Nisan