ç Mimarlık sempozyumu

İç Mimarlık \ Mimari Dosyalar \ Röportajlar

İç Mimarlığın Geleceği

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek olan İç Mimarlık sempozyumu'nun başlığı "Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar". Sempozyum Düzenleme Kurulu üyelerinden Yard. Doc. Dr. Saadet Aytıs, Yard. Doc. Dr. Burak Tansel, Yard. Doc. Dr. Senem Onur, Yard. Doc. Dr. Osman Arayıcı, Arş. Gör. Dr. Özkal Barış ...

İç Mimarlığın Geleceği