ayrışma

Grafik Tasarımı \ Popüler Mimari

Gestalt Algılama İlkeleri

Algılama boyutunda araştırmalar sonucunda ortaya çıkan belirli ilkeler ve sistemler vardır. Gestalt ilkeleri diye bilinen bu temel ilkelerden en önemli olanları aşağıdakilerdir. Figür-Arkaplan İlişkisi İlkesi Denge İlkesi Eşbiçimli Uygunluk İlkesi Algısal Gruplama Benzeşme-Ayrışma İlkesi Figür-Arkaplan İlişkisi Yüzeysel tasarımın temel prensiplerinden olan figür-arkaplan ilişkisi birbirleri arasındaki zıtlık ile belirgin hale gelir. Bir alan içinde bulunan pozitif elemanları figür ...

Gestalt Algılama İlkeleri