Araş.Gör. Ayhan Enşici

Mimarlık Haberleri \ Popüler Mimari

4. Ulusal Tasarım Kongresi, İTÜ İstanbul, 8-10 Ekim 2009

Tasarım amacı, yönü olan, arzu edilir bir değişiklik ile sonuçlanması beklenen, istenir ve bilinçli bir değişim, değiştirme eylemidir. Kriz ise kıtlık, bir rahatsızlığın şiddetli tekrarı, zor bir dönem, çözümsüzlük, bunalım veya buhran gibi olumsuz anlamlar taşır. Yaygın kullanımının ötesinde ise, kriz öngörülmeyen, beklenmedik değişimin sancılı bir kırılma veya başlangıç noktasıdır. Kontrolü ...

4. Ulusal Tasarım Kongresi, İTÜ İstanbul, 8-10 Ekim 2009