Anadolu’nun kültür mirası

Mimari Dosyalar

MİMARİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMA

Kentsel dönüşüm kavramının, kentsel kimlik, süreklilik, doku ve tarihsel izler gibi mimarlığın ve şehirciliğin özünü oluşturan kavramların tartışılabileceği bir yapılanma içerisinde irdelenmesi gerekir. Anadolu'nun kültür mirasının bilinçli ve kurumsal olarak korunmasına yönelik çabalar, 1950'lerin başından günümüze kadar geçen yarım yüzyıllık bir süreci kapsamaktadır. Söz konusu süreçte ortaya çıkan yasal düzenlemelerle, korumaya ...

MİMARİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMA