Abdüllatif Camii

Mimarlık Haberleri

Mardin: Mimari Anıtlardan Tezyini Yorumlar

Gökyüzüne komşu Mardin'in tarihî yapılarının süslemeleri kâğıda nakşedildi. CRR'de açılan 'Mardin: Mimari Anıtlardan Tezyini Yorumlar' sergisinde medrese, cami, kilise, çeşme ve konakların üzerlerindeki nakışlar minyatür, kat'ı ve ebru sanatından örneklerle sunuluyor. Şehre yüksek bir tepeden bakmak, önünde kutu gibi duran evleri çocuk misali bir çırpıda dağıtabilmenin gücünü verir içten içe. Tüm ...

Mardin: Mimari Anıtlardan Tezyini Yorumlar